Start » Aktuellt

  

                                               Aktuellt 

Sveriges Bildelsgrossister stämmer Kia inför marknadsdomstolen

Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, branschorganisation för svenska leverantörer av reservdelar till bilar, stämmer Kia Motors Sweden, inför marknadsdomstolen. I sin stämningsansökan anser SBF att Kia bryter mot konkurrensreglerna. Det är första gången som den nya konkurrensregleringen av motorbranschen ställs på prov i marknadsdomstolen.

Under ett par års tid har bildelsgrossisterna kritiserat Kia för att de genom sina villkor i nybilsgarantin agerar mot gällande konkurrensreglering för motorfordonsmarknaden. Enligt SBF utestänger Kia:s garantivillkor fria allbilverkstäder från att utföra service utan att garantin påverkas; därmed begränsas konkurrens samtidigt som kundernas valfrihet kraftigt begränsas, vilket bryter mot den konkurrensreglering som föreligger.

Konkurrensverket har granskat Kia:s samt ytterligare ett par bilmärkens garantivillkor och andra erbjudanden som kan innebära inlåsningseffekter i det auktoriserade ledet. Trots att Kia överträdelse av innevarande konkurrensreglering, enligt SBF, är flagrant så väljer Konkurrensverket att avskriva ärendet.

-Vi är förvånade över att KKV valt att inte agera i ett solklart fall. Därför väljer vi att gå vidare till nästa rättsliga instans, säger Christer Liljenberg, ordförande för SBF.

Bildelsgrossisterna vill att marknadsdomstolen ålägger Kia, mot ett vite på 500 000 kronor, att upphöra med att tillämpa villkoret i sin nybilsgaranti med krav på regelbunden service ska utföras av en Kia-auktoriserad verkstad under garantitiden för att nybilsgarantin ska gälla.

Årligen omsätter bilreparationer och bildelar ca 42 miljarder kronor i Sverige 

Kia förlorade mot Sveriges Bildelsgrossisters förening (SBF)

2012-12-04 11:30

Från och med dags dato kan ägare till Kia-bilar serva sina bilar på icke auktoriserad verkstad med bibehållen 7-årig garanti, under förutsättning att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Garantin gäller under förutsättning att Kias serviceprogram samt service- och reparations-anvisningar följts under hela garantitiden. De reservdelar och tillbehör som används vid service och reparationer måste hålla minst samma kvalitet som Kias originaldelar. Vid service på en annan verkstad än en auktoriserad Kia-verkstad måste verkstaden kunna visa att servicen har utförts enligt ett korrekt serviceprotokoll. Alla reservdelar, tillbehör och vätskor som används vid servicen ska anges i serviceprotokollet. Serviceprotokollet ska finnas tillgängligt för granskning under hela garantitiden. Verkstaden ska även kunna dokumentera att man har genomfört alla de mjukvaru-uppdateringar som fanns tillgängliga för den aktuella modellen vid servicetillfället.

-Vi respekterar naturligtvis domen men vi hoppas samtidigt att ägare till Kia-bilar fortsätter att serva sina bilar hos Kias auktoriserade verkstäder säger Peter Himmer, vd Kia Motors Sweden AB. Under huvudförhandlingen framkom att icke-auktoriserade verkstäder typiskt sett inte använder sig av märkesspecifika diagnosverktyg och inte har märkesspecifik utbildning. Kia lade också fram bevisning om att korrekta serviceprotokoll, originalreservdelar, kunskap om uppdateringar och uppdatering av bilens mjukvara ofta inte finns eller brukas hos icke-auktoriserade verkstäder. Domstolen fann tyvärr inte detta tillräckligt för att ge Kia rätt. -Allt som krävs för fackmannamässig service av Kia-bilar - den samlade kunskapen, den korrekta tekniken/utrustningen och originaldelarna - finns hos de auktoriserade verkstäderna, avslutar Peter Himmer.

Kia kommer att uppdatera allt marknadsföringsmaterial och information rörande villkoren för den sjuåriga garantin.

Domen som kungjordes idag, den 4 december 2012, har sin bakgrund i ett klagomål från SBF till Konkurrensverket. Konkurrensverket bedömde efter en utredning att det från konkurrenssynpunkt inte fanns tillräckliga skäl att fortsätta utreda villkoren för Kias sjuåriga nybilsgaranti. Konkurrensverkets beslut av den 24 februari 2012 kunde inte överklagas. Däremot kunde SBF, eftersom beslutet gick SBF emot, stämma in Kia till Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen är Sveriges högsta domstol för vissa mål som rör konkurrensrätt samt otillbörlig marknadsföring. Rätten består av ordförande, vice ordförande och fem särskilda ledamöter. Tre är jurister och övriga är ekonomiska experter.

                                                       

©  Car Direct Service 2016